Avatar

Import usług to specjalna procedura w zakresie podatku VAT. Na czym polega ta procedura, jak rozpoznać „import usług” w zakupach zagranicznych, jak zaksięgować i rozliczyć VAT? Oto garść praktycznych wskazówek:

  • Procedura „import usług” polega na tym, że sprzedawca wystawia fakturę bez podatku VAT, a kupujący ma obowiązek rozliczenia tego VAT w swoim kraju.
  • Import usług – jak sama nazwa wskazuje – dotyczy wyłącznie usług. Czasami jednak częścią usługi jest dostawa towaru, jak ma to miejsce w przypadku chociażby serwisu samochodu, podczas której to usługi zużywane są części zamienne czy eksploatacyjne.  Ponieważ jest to jedna transakcja, całość: i usługę, i zakup towarów do tej usługi, traktujemy na potrzeby podatku VAT jako import usług.
  • Import usług wystąpi, jeżeli kupujemy usługę od firmy zagranicznej. Nie trzeba wyjeżdżać z Polski, żeby mieć do czynienia z importem usług – może się przydarzyć, że po zakupie usługi w sklepie internetowym faktura jest wystawiana przez firmę zagraniczną.
  • Niektóre usługi w obrocie zagranicznym rozlicza się na zasadzie wyjątku. Polska firma nie będzie rozliczać importu usług m.in. od faktury za usługi hotelowe, usługi wynajmu nieruchomości, usługi gastronomiczne, bilety kupione zagranicą.
  • Faktura, którą powinniśmy rozliczyć w procedurze „import usług”, łatwo rozpoznać po tym, że nie zawiera kwoty podatku VAT. Często też takie faktury będą oznaczone adnotacją „Reverse Charge”.
  • Fakturę taką księgujemy w ten sposób, że do kosztów wpisujemy kwotę (netto) wynikającą z faktury, pod datą wystawienia tej faktury. Jeżeli faktura jest wystawiona w walucie, należy przeliczyć jej wartość na złotówki, przy zastosowaniu kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.
  • Nie można zapomnieć o rozliczeniu VAT z takiej faktury. Rozliczamy VAT należny – jakby to była sprzedaż (który wykazuje się w pozycji „import usług” deklaracji VAT), i jednocześnie, w tej samej deklaracji, rozliczamy VAT naliczony do odliczenia (który wykazuje się w pozycji „nabycie towarów i usług” deklaracji VAT). Przed zmianą przepisów do takiego rozliczenia stosowało się dokument „faktura wewnętrzna”, obecnie nie ma takiego obowiązku.