Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę działalność na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W jaki sposób mam ująć zapłaconą składkę na Fundusz Pracy ? Czy odejmuje ją od przychodu razem ze składkami ZUS społecznymi ? – pisze Pan Rafał

Panie Rafale, niestety jeśli chodzi o różnego rodzaju odliczenia i obniżki podatku od przychodów ewidencjonowanych to nie mamy tutaj za dużego pola manewru.

Jak wiemy ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z najprostszych metod rozliczania podatku dochodowego. Podstawą opodatkowania w tej metodzie jest osiągnięty przychód bez uwzględniania kosztów przy tym poniesionych.

Jeśli chodzi o zapłacone przez przedsiębiorcę składkę na Fundusz Pracy to nie podlegają one odliczeniu od dochodu. Zapłaconą składkę przedsiębiorca może uwzględnić wyłącznie w kosztach uzyskania przychodu. Jednak tylko podatnicy rozliczający się według skali podatkowej lub podatkiem liniowym mają taką możliwość.

Osoby rozliczające się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej w ogóle nie uwzględniają tej składki przy wyliczeniach, gdyż w tych metodach nie bierzemy pod uwagę kosztów uzyskania przychodu.