Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Czy mogę wystawić fakturę dla osoby fizycznej w Niemczech, za prace budowlane wykonywane w Niemczech? Jeśli mogę, to w jaki sposób załatwić formalności z rozliczeniem VAT i jakie dokumenty muszę złożyć? Jestem podatnikiem VAT i działam jako polska firma. Czy muszę założyć firmę w Niemczech, żeby wystawić fakturę?

Odpowiedź:

O miejscu opodatkowania usług budowlanych przesądza art. 28e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – dalej ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku usług związanych z nieruchomościami miejscem świadczenia jest miejsce położenia nieruchomości (zob. art. 28e u.p.t.u.). Usługami związanymi z nieruchomościami są, między innymi, usługi budowlane. A zatem miejsce świadczenia usługi budowy domu będzie w przedstawionej sytuacji znajdować się na terytorium Niemiec. Świadczenie tej usługi nie będzie zatem podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce, lecz w Niemczech. W Polsce świadczenie przedmiotowej usługi polska firma powinna zatem wykazywać w poz. 11 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D (chyba że zarejestruje się jako podatnik VAT w Niemczech; wówczas jej świadczenia polska firma nie powinna w ogóle wykazywać w składanych w Polsce deklaracjach VAT).

W kwestii związanej z fakturowaniem to skoro przepisy niemieckie będą decydowały o konieczności zapłacenia podatku VAT stąd też należałoby się skontaktować z niemieckim doradcą podatkowym, który potwierdziłby czy możliwe jest również skorzystanie ze zwolnienia związanego z wielkością obrotu. Wystawione dokumenty (niemiecka faktura bądź niemiecki rachunek) nie będą generowały konieczności zapłaty podatku VAT na terenie Polski.