Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Jakiś czas temu otrzymałam fakturę VAT od jednego z moich kontrahentów. Niestety, okazało się, że jest na niej błąd. Gdy chciałam prosić o korektę, dowiedziałam się natomiast, że firma zakończyła działalność, więc mi poprawki nie zrobi… Dziwna sprawa, choć mi się wydaje, że mimo tego, że już nie świadczą usług, to i tak muszą jakoś mi pomóc w tej sytuacji. Jak to jest ? – Grażyna

Niestety co do wystawiania faktur korygujących po zlikwidowaniu działalności gospodarczej fiskus ma niezmienne stanowisko, które mówi, że przedsiębiorca nie może wystawić żadnej faktury korygującej.

Dlaczego? Wystawienie korekty faktury możliwe jest tylko przez podatnika.

Kto jest zobowiązany do wystawienia faktury?

W przypadku gdy po wystawieniu faktury:

1) udzielono obniżki ceny w formie rabatu, o której mowa w art. 29a ust. 7 pkt 1,

2) udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1,

3) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

4) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4,

5) podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury

podatnik wystawia fakturę korygującą (art. 106j. ust 1. ustawy o VAT).

Definicja podatnika

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zatem przedsiębiorca, który zlikwidował swoją działalność gospodarczą, nie jest określany mianem osoby fizycznej, wykonującej samodzielnie działalność gospodarczą.

Takie stanowisko zaprezentował na przykład Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 29 kwietnia 2016 r., sygn. ITPP1/4512-133/16/IK.

Niestety sytuacja opisana powyżej często może wpłynąć na niekorzyść sprzedawcy lub nabywcy, jednak prawo nie daje możliwość dokonania tej korekty. Może to się czasami wydawać nielogiczne.