Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Czy usługa faktoringu naprawdę może być ratunkiem dla mniejszej firmy? Jestem w takiej sytuacji, że prowadzę biznes, który przynosi spory, ale niestety sezonowy zysk. Moi odbiorcy to duże podmioty, które nie zawsze płacą w terminie. W związku z tym poza sezonem miewam problem z utrzymaniem tzw. ciągłości czy zakupem materiałów. Jak kształtują się koszty wykorzystania takiego rozwiązania i czy w ogóle warto? – Pyta Pan Radosław

Ostatnio coraz częściej mówi się o tzw. faktoringu. Czy faktoring jest tak naprawdę opłacalny? Kto powinien z niego skorzystać? Jakie są jego zalety oraz wady? Jakie wiążą się z nim koszty?

Faktoring – jest usługą, w której faktor odkupuje od nas wierzytelności z faktur o nieprzeterminowanym terminie płatności, finansuje je oraz nimi zarządza. Faktor może również świadczyć przy okazji tego usługi dodatkowe np. monitoring płatności, windykacja należności.

My natomiast jako faktorant w zależności od podpisanej umowy, uzyskujemy najpierw zaliczkę, a po uregulowaniu przez dłużnika zobowiązania, pozostałą część faktury.

Kiedy faktoring jest opłacalny?

Faktoring nie zawsze może okazać się dobrym rozwiązaniem. Jednak możemy się na niego skusić, gdy nasza firma nie posiada zdolności kredytowej, która by nas satysfakcjonowała, a nie mamy płynności finansowej. Innym przykładem może być sytuacja, w której nasi kontrahenci nie płacą na czas, przez co sami mamy problem z regulowaniem własnych zobowiązań. Faktoring sprawdzi się na pewno w sytuacji, kiedy stosujemy bardzo długie terminy płatności.

Zalety stosowania faktoringu

Główną zaletą faktoringu jest poprawienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, gdyż mamy stały i szybki dostęp środków z tego źródła, co dla przedsiębiorcy jest bardzo ważne. Inną zaletą może być łatwa procedura uruchomienia faktoringu oraz brak posiadanych zabezpieczeń (np. hipoteka).

Wady faktoringu

W zależności od ilości i jakości transakcji sprzedanych dla faktora, mogę być relatywnie wysokie koszty tego procesu (prowizje, opłaty dodatkowe). Przy stosowaniu faktoringu pogorszeniu mogą również ulec nasze relacje z klientem, co w krytycznych przypadkach może doprowadzić do zaprzestania transakcji z danym kontrahentem i zerwaniem umowy.

Koszty korzystania z faktoringu

Na ogólny koszt korzystania z faktoringu składać się może kilka elementów, m.in.:

  • opłata administracyjna – w jej skład wchodzą czynności początkowe czyli zawarcie umowy, rozpatrzenie wniosku;
  • prowizje od wartości faktur – w zależności od firmy faktoringowej, wahania na rynku są w przedziale od 0,5% do nawet 6%;
  • opłata za monity, wezwania;
  • opłata za niewykorzystanie obrotu;
  • odsetki.

Wszystkie ww. koszty i inne zależą od faktora i skonstruowanej z nim umowy. Powyżej podane elementy są tylko przykładami opłat występujących przy umowach faktoringowych.