Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, rozważam rozpoczęcie działalności nierejestrowanej w zakresie usług copywritera. Mocno zastanawia mnie tylko jedna rzecz, czy jeśli nie mam takiej „prawdziwej” firmy, to są jakieś opcje, żeby od usługobiorców ściągać ewentualne zadłużenie, w razie problemów z płatnościami za zlecenie? Jak to wygląda? Pozdrawiam – Michał

W świetle przepisów prawa cywilnego osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest uważana za przedsiębiorcę. Oznacza to, że w relacjach z konsumentami jest traktowana jako przedsiębiorca i musi wywiązywać się ze swoich obowiązków, m.in. związanych z reklamacją, zwrotem czy naprawą (art. 43[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U.2022.0.1360.).

W związku z powyższym przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną ma takie same możliwość windykacji swoich należności jak przedsiębiorcy i firmy zarejestrowane w CEIDG lub KRS.

Metody windykacji należności

W przypadku problemów z płatnościami kontrahentów za nasze usługi musimy czasami ponaglić ich i przypomnieć o terminie płatności, który upłynął, ostrzec o wpisie do rejestru długów w przypadku braku uregulowania należności lub w ostateczności udać się z taką należnością do firm windykacyjnych lub na drogę sądową.

Najczęstszą drogą windykacji, jaką wybierają przedsiębiorcy, jest odpowiednio:

  • Wezwanie do zapłaty wraz z naliczonymi ustawowymi odsetkami za opóźnienie
  • Dodanie wierzytelności do rejestru długów (BIG – Biuro Informacji Gospodarczej)
  • Pozew do sądu o zapłatę należności
  • Sprzedaż należności do firm skupujących wierzytelności

Niestety, w biznesie mogą zdarzyć się sytuacje, gdy pomimo zastosowania powyższych środków, nie uda się dalej ściągnąć swojej należności. Zdarzyć się może również, że firmy skupujące wierzytelności mają swoje zaostrzone warunki co do skupowanych wierzytelności, gdzie bez spełnienia ich, nie będą chciały kupić od nas wierzytelności. Jest to pewne ryzyko prowadzenia biznesu.

Większość długów jednak jest odzyskiwanych na etapie sądowym lub po sprzedaniu wierzytelności do specjalizujących się tym tematem firm.