Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam, jestem jeszcze studentem (przedostatni rok), ale już jasno wiem z jakim typem działalności chcę wiązać przyszłość zawodową. W zawiązku z tym postanowiłem sprawdzić się w tym temacie, prowadząc na razie działalność nierejestrowaną. Plan ma same plusy, bo nie tylko nabiorę doświadczenia, ale też w jakimś stopniu podreperuję sobie budżet. Mam tylko jeden problem, jak się rozliczać z takiej działalności – czy wystarczy mi nr PESEL, który jest moim identyfikatorem podatkowym, czy są jakieś czynności, do których będę potrzebował NIP. Proszę o szersze wyjaśnienie co i jak tutaj działa, dziękuję!Szymon

Działalność nierejestrowana to bardzo dobra forma sprawdzenia swojego pomysłu na biznes, ale również dorobienia do budżetu. Forma ta ma dużo plusów, m.in,:

  • brak składek ZUS
  • brak obowiązku odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy
  • brak konieczności podpisywania stałej obsługi księgowej
  • możliwość rozliczenia kosztów uzyskania przychodu.

Jak każda opcja oprócz swoich plusów posiada również swoje minusy. Jednym z nich, chyba najbardziej ograniczającym ten rodzaj funkcjonowania, jest zasada, że uzyskany przychód w miesiącu nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku podatkowym.

Wynagrodzenie to w każdym roku jest inne, więc limit przychodu również się zmienia.

Czy potrzebny jest numer NIP w przypadku działalności nierejestrowanej?

Podatnicy decydujący się prowadzić działalność nierejestrowaną, w świetle ustawy – Prawo przedsiębiorców, nie prowadzą działalności gospodarczej, więc nie mają obowiązku posiadania numeru NIP. Jednak niekiedy taki podatnik będzie go potrzebował.

W zależności od rodzaju sprzedawanych towarów lub świadczonych usług podatnik może mieć obowiązek rozliczania podatku VAT już od momentu pierwszej dostawy towarów lub wykonanej usługi. Aby rozliczać się z podatku VAT, należy mieć nadany numer NIP.

Podobna sytuacja dotyczy obowiązku ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej. Aby zainstalować kasę fiskalną, by za jej pomocą ewidencjonować następnie sprzedaż, podatnik musi mieć nadany numer NIP.

W związku z powyższym należy zastanowić się, czy nie prościej będzie od razu wystąpić o nadanie numeru NIP, bo może się okazać, że nagle będzie nam potrzebny. Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną występuje o nadanie numeru NIP na formularzu NIP-7.

Tak więc wystąpienie o nadanie numeru NIP w przypadku prowadzenia działalności nierejestrowanej wymuszają pewne związane z jej prowadzeniem obowiązki, co do reszty przypadków podatnicy mają dowolność i jest to ich osobista decyzja.