Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, jestem młodą osobą, niecały rok po studiach, nie mam zbyt dużego doświadczenia na rynku pracy. Tydzień temu rozpoczęłam właściwie pierwszą pracę, która naprawdę mnie interesuje. Problem w tym, że nie mam umowy o pracę na piśmie. Pracodawca twierdzi, że zawarł ze mną dorozumianą umowę w formie ustnej. Czy wg Pana to naprawdę wystarczające? Czy jestem chroniona Kodeksem Pracy itd. Bardzo proszę o szczerą i rzetelną radę – Mariola

Dorozumiane zawarcie umowy o pracę

Zgodnie z art. 29 § 2 k.p. umowę o pracę zawiera się na piśmie. Jeżeli umowa o pracę nie zostanie zawarta z zachowaniem formy pisemnej, pracodawca, przed dopuszczeniem pracownika do pracy, potwierdza pracownikowi na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków. Jeśli tego nie dokona, a pracownik przystąpi do pracy, nastąpi dorozumiane zawarcie umowy o pracę (wyrok NSA z dnia 31 sierpnia 1977 r.).

Jeżeli pracodawca przedstawi treść umowy o pracę pracownikowi przed jego przystąpieniem do pracy, to można stwierdzić, że przedstawił mu warunki pracy. Pomimo niepodpisania przez pracownika umowy o pracę stosunek pracy został zawarty. Idąc dalej, jeśli stosunek pracy został zawarty, to pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę pod kierownictwem pracodawcy w wyznaczonym przez niego czasie i miejscu.

Zawarcie umowy powoduje obowiązek pracodawcy zgłoszenia pracownika do ubezpieczeń społecznych w ciągu 7 dni od dnia powstania obowiązku.

Warto rozmawiać ze swoim pracodawcą, aby zaniechać dorozumianego zawarcia umowy o pracę i sporządzić umowę o pracę w formie pisemnej, która zostanie podpisana przez obie strony.

Spowoduje to uniknięcie narażenia się na nieprzyjemności ze strony instytucji państwowych, m.in ZUS, który mógłby podważyć dorozumiane zawarcie umowy o pracę i stwierdzić fikcyjność zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Uniknięcie wypłaty wynagrodzenia przez pracodawcę

W przypadku, gdyby pracodawca nie chciał wypłacić wynagrodzenia za pracę, z nieznanych i niewyjaśnionych przyczyn, dorozumiane zawarcie umowy o pracę może być podstawą złożenia pozwu do sądu przeciwko temu pracodawcy.

 

Podsumowując, umowa o pracę powinna zostać zawarta w formie pisemnej, na której strony powinny złożyć swoje podpisy. Jest to w 99% występujący sposób zawierania umów o pracę. Nie budzi on wątpliwości i kontrowersyjności zawarcia tej umowy i nawiązania stosunku pracy.