Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, od pół roku dojeżdżam do pracy własnym autem, ok. 50 km w jedną stronę. Do tej pory szczerze mówiąc nie zainteresowałem się tematem, ale koszty paliwa wciąż rosną, stąd chciałbym wiedzieć czy wysyłając PIT 37 mam możliwość odliczenia tego. Mogę odzyskać całość kosztów? Dziękuję! – Alicja

Niestety w przypadku dojazdu do pracy poza miejscem zamieszkania własnym samochodem, podatnikowi nie przysługuje możliwość rozliczenia paliwa w kosztach uzyskania przychodu w składanym za rok podatkowy PIT-37.

Zryczałtowane koszty uzyskania przychodu

Podatnikom osiągającym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej przysługują zryczałtowane koszty uzyskania przychodu na dojazdy do pracy. Kwoty różnią się w zależności czy praca wykonywana jest w miejscu zamieszkania, czy poza nim oraz z ilu zakładów pracy podatnik osiąga przychody.

Zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

  1. wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  2. nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;
  3. wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę;
  4. nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy – w przypadku, gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Indywidualne koszty uzyskania przychodu w PIT

Podatnik ma możliwość rozliczenia faktycznie wydatkowanych kwot na dojazd do pracy, lecz tylko określoną komunikacją. Zgodnie z art. 22 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów, które zostały wymienione powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi.