Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Sebastian Twardoch

Doradca Podatkowy nr 10958

Witam. Mam pytanie odnośnie dobrowolnej składki chorobowej. Otrzymałam dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w umowie jest zastrzeżenie, iż muszę opłacać wszystkie składki (chorobową też) nawet jeśli pracuję na umowę o pracę i mam wynagrodzenie większe od minimalnej. Czy w takiej sytuacji mogę zrezygnować ze składki chorobowej z tytułu umowy o pracę?
pyta Pani Natalia

Nie. Umowa o pracę zawsze stanowi tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, w tym obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego. Nie można jednak opłacać składki chorobowej z działalności w przypadku równoległego zatrudnienia w ramach stosunku pracy z wynagrodzeniem minimalnym lub wyższym (szczegóły w uzasadnieniu).

Uzasadnienie

Podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, a w konsekwencji ewentualne przystąpienie do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu pozarolniczej działalności, przy jednoczesnym zatrudnieniu w ramach stosunku pracy możliwe jest tylko wtedy, gdy wynagrodzenie z umowy o pracę jest niższe od płacy minimalnej, czyli obecnie niższe od 2000 zł.

W związku z powyższym, jeżeli zawarte w umowie z urzędem pracy, a powołane w treści pytania postanowienie, że „należy opłacać wszystkie składki z działalności (chorobową też) nawet w razie zatrudnienia na umowę o pracę z wynagrodzeniem wyższym od minimalnego” jest wiernym cytatem, to zapis w umowie z urzędem pracy jest błędny.

Reasumując, w przypadku gdy wynagrodzenie należne ze stosunku pracy jest wyższe od minimalnego, przedsiębiorca nie może zostać objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym z działalności. Istnieje zatem duże ryzyko, że w związku z niewypełnieniem warunków umowy, urząd wystąpi o zwrot dotacji.