Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Witam. Pracuję na umowę o pracę na czas nieokreślony w godzinach 8-16, stanowisko pracownik administracyjny. Pracodawca wysłał mnie w delegację po odbiór firmowego samochodu do innej miejscowości. Podróż po samochód odbyła się pociągiem, wyjechałem o 7.50. Na miejscu byłem o godzinie 15.25 tego samego dnia. Odebrałem samochód, sporządziłem odpowiednią dokumentację i udałem się tym samochodem w podróż powrotną. Do miejsca zamieszkania (które jest także siedzibą firmy) dojechałem o godzinie 24.00 (także tego samego dnia). Na bilety i paliwo otrzymałem zaliczkę. Otrzymałem również 30 zł za dietę. Proszę mi powiedzieć jak powinien zostać rozliczony czas pracy za delegację? Czy, oprócz 8 godzin pracy, powinienem otrzymać wynagrodzenie za czas nadgodzin? Dodam jeszcze, że kolejnego dnia, tj. 22 listopada rozpocząłem normalnie pracę (w biurze, przy swoim stanowisku, w godzinach 8-16) na swoim stanowisku pracy. Proszę o odpowiedź. – napisał Pan Michał

Obowiązkiem każdego pracodawcy, który deleguje swojego pracownika w podróż służbową, jest spełnienie wobec niego odpowiednich świadczeń. Za czas podróży służbowej pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę, diety oraz zwrot kosztów z tytułu przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej czy innych udokumentowanych wydatków określonych przez pracodawcę.

Szczegółowe przepisy dotyczące rozliczenia delegacji krajowej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30zł za dobę podróży. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;

2) jeżeli podróż twa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin – przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

W myśl powyższego rozporządzenia, kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie – 25% diety;

2) obiad – 50% diety;

3) kolacja – 25% diety.

W Pana sytuacji pracodawca zachował się odpowiednio, gdyż ma Pan naliczone normalne wynagrodzenie jak za każdy inny dzień pracy, dodatkowo zostały pokryte udokumentowane koszty związane z przejazdem zarówno w jedną, jak i drugą stronę oraz otrzymał Pan dodatkowo 30 zł diety, gdyż Pana podróż trwała ponad 12 godzin(16 godz. i 10 minut), co daje prawo do diety w pełnej wysokości.