Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Dzień dobry, mam pytanie – na ile najwcześniej można podpisać umowę z nowym pracownikiem przy wskazaniu w dokumencie od kiedy faktycznie zacznie pracować? Czy ta kwestia jest jakkolwiek regulowana przez przepisy? Będę wdzięczna za pomoc. – Michalina

Generalnie przepis określa termin nawiązania stosunku pracy, jako że stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy, a jeżeli terminu tego nie określono – w dniu zawarcia umowy (art. 26 – Kodeks pracy).

Oznacza to, że pracodawca ma wolną rękę jeśli chodzi o terminy zawierania umów o pracę oraz termin nawiązania stosunku pracy, gdyż nie regulują tego przepisy.

Przykład

Pracodawca zawarł z pracownikiem umowę o pracę w dniu 4 listopada 2021 roku, natomiast w umowie o pracę wskazano, że nawiązanie stosunku pracy nastąpi od kolejnego miesiąca, tj. z dniem 1 grudnia 2021 roku.

Na podstawie wyżej przedstawionego przykładu, stosunek pracy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powstanie od dnia 1 grudnia 2021 roku. Oznacza to, że z tym dniem pracownik będzie zobowiązany świadczyć na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, pracę określoną w umowie, a w zamian otrzymać od pracodawcy wynagrodzenie za pracę (art. 22 § 1 – Kodeks pracy).