Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Tomasz Olejniczak

Księgowy w Biurze Rachunkowym

Prowadzę firmę, świadczę usługi remontowe. Ostatnio jedną z takich wykonałem, na dość sporą kwotę – 26 tys. zł. Czy wystawiając FV (sam się rozliczam) muszę zastosować MPP? – Pyta Pan Adam

W opisanej powyżej sytuacji jednoznacznie wynika, że wystawiona faktura za usługi remontowe, powinna być opłacona metodą podzielonej płatności. Dlaczego?

Przedsiębiorcy, którzy nabywają towary lub usługi z dodanego załącznika nr 15 do ustawy o VAT oraz wartość całej faktury wynosi 15 tys. brutto lub więcej, są zobligowani zapłacić za ten towar lub usługę mechanizmem podzielonej płatności. Natomiast sprzedawca takiego towaru lub usługi zobligowany jest zamieścić na fakturze adnotację „metoda podzielonej płatności”.

Usługi remontowe mieszczą się ze względu na swoje PKWIU do załącznika numer 15 do ustawy o VAT, co powoduje, że musimy dopilnować wszelkich aspektów związanych z prawidłowym udokumentowaniem przedstawionej transakcji.