Streamsoft gotowy na KSeF

Obsługa e-Faktur ustrukturyzowanych

Systemy Streamsoft PRO i Streamsoft Prestiż gotowe na KSeF!

Integracja z platformą zarządzaną przez Ministerstwo Finansów została zaprojektowana w sposób zautomatyzowany i intuicyjny w obsłudze. Mamy rozwiązania dla importu oraz eksportu e-Faktur. Będziemy je kolejno udostępniać i omawiać ich działanie.

Zobacz jak działa eksport ze Streamsoft Prestiż do KSeF.
Kliknij film poniżej ! – omawiamy i wyjaśniamy kluczowe kwestie!

*Funkcjonalność dostępna od wersji 15.3.370 systemu Streamsoft PRO/Prestiż. Jeśli potrzebują Państwo bardziej szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją lub kontakt z Działem Serwisu/Partnerem.

Przypomnijmy! - ABC najważniejszych informacji o KSeF

Krajowy system e-Faktur (KSeF), zwany inaczej Centralnym Rejestrem Faktur CRF lub Centralną Bazą Faktur, to system teleinformatyczny prowadzony przez Krajową Administrację Skarbową (KAS), służący m.in. do:

  • wystawiania,
  • otrzymywania,
  • przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
  • dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikacyjnym przydzielonym w KSeF,
  • analizy i kontroli prawidłowości danych z faktur ustrukturyzowanych.

KSeF -  terminy

Cztery najważniejsze daty związane z wprowadzeniem i obowiązywaniem KSeF w Polsce:

  • październik – grudzień 2021 – prowadzony był pilotaż z udziałem podatników z wykorzystaniem środowiska testowego KSeF
  • 1 stycznia 2022 – KSeF został wprowadzony do użytku jako rozwiązanie dobrowolne
  • 1 lipca 2024 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla czynnych podatników VAT
  • 1 stycznia 2025 – Krajowy System e-Faktur stanie się rozwiązaniem obligatoryjnym dla pozostałej grupy przedsiębiorców.
ksef schemat