Finansowanie


Dotacje

Finansowanie


Dotacje

Dotacje na system ERP

Dotacje UE, to na przestrzeni ostatnich lat, jedna z form finansowania zakupu systemu ERP wybierana przez naszych Klientów. Mamy doświadczenie w realizacji projektów IT w ramach środków dotacyjnych. Ponadto ułatwiamy kontakt z firmami zewnętrznymi specjalizującymi się w pozyskiwaniu wsparcia z funduszy UE oraz z jednostkami naukowymi w ramach programów B+R.

Wychodząc naprzeciw potrzebom firm zainteresowanych pozyskiwaniem środków z UE, będziemy się starać na bieżąco przekazywać informacje o dotacjach. Na chwilę obecną interesujące projekty pojawiły się m.in. dla:

  • województwa opolskiego

Działanie 2.1 – Nowe produkty i usługi w MSP
Poddziałanie 2.1.2 – Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach

W jego ramach zaplanowane jest wparcie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmach, w tym m.in.: rozwój współpracy między przedsiębiorstwami w oparciu o nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne (B2B- business to business), wsparcie informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw, wykorzystanie najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzenia procesów modernizacyjnych wspomagających bieżącą działalność firm (B2E – business to employee) oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem (B2C- business to consumer). Jest to więc dotacja przeznaczona wprost na zakup i wdrożenie systemu ERP. Nabór przewidziany jest na marzec 2018, a orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie to ok. 10 mln. zł.

  • województwa śląskiego

Działanie 3.3 – Technologie informacyjno -komunikacyjne w działalności gospodarczej

Zakłada wdrożenie nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach biznesowych małych i średnich przedsiębiorstw. Efektem skorzystania z projektu ma być możliwość prowadzenia procesów biznesowych przy wsparciu nowoczesnych rozwiązań, co w efekcie ma przynieść przede wszystkim automatyzację oraz optymalizację pracy małych i średnich firm. Wsparcie to jest więc również przeznaczone wprost na sfinansowanie kupna i instalacji systemu ERP. Nabór rozpoczyna się w sierpniu 2018, a na dofinansowanie przeznaczono ok. 60 mln. zł.

  • województwa łódzkiego

Działanie 1.2 – Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje
Poddziałanie 1.2.2 – Projekty B+R przedsiębiorstw

Celem jest zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw z województwa łódzkiego poprzez wsparcie rozwoju istniejącego lub stworzenia nowego zaplecza badawczo-rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz realizację projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, których wyniki zostaną wdrożone do działalności gospodarczej. W ramach działania dotowane są także inwestycje w oprogramowanie. W rezultacie wrosnąć ma odsetek innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym liczba podmiotów gospodarczych tworzących i inwestujących w centra badawczo-rozwojowe. Jest to więc dotacja, w której łączymy badania i rozwój z zakupem systemu ERP. Co ciekawe na tę chwilę zaplanowano aż trzy terminy naborów: kwiecień 2018, maj 2018 oraz listopad 2018, a kwota jaka zaplanowana jest na dofinansowanie każdego z naborów to ok. 21, 5 mln. zł.

  • województwa podkarpackiego

Działanie 1.4 – Wsparcie MŚP
Podziałanie 1.4.1 – Dotacje bezpośrednie

Wspierane będą projekty z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie wspierające realizację możliwości prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu usług drogą elektroniczną. Dofinansowanie może być realizowane zarówno w modelach B2B (business to business, model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw, przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami), B2C (business to consumer, model, w którym relacje przedsiębiorstwo –konsument są oparte o TIK, np. świadczenie e-usług, sprzedaż on-line) oraz C2C (consumer to consumer, model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK, np. portale sprzedażowe). Istnieje możliwość wykorzystania tej dotacji wprost na zakup i wdrożenie systemu ERP. Nabór wniosków już od czerwca 2018 r. Kwota przeznaczona na dofinansowanie to ok. 25 mln zł.

Opisane wyżej środki ulokowane są w wybranych Regionalnych Programach Operacyjnych. Poza tym wszystkie województwa będą miały szansę skorzystać z dotacji ze środków krajowych.

  • województwa warmińsko-mazurskiego

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja
Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

W ramach projektu zakłada się zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników) oraz działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców etc.). Wykorzystanie dotacji ma w założeniu prowadzić do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem oraz tworzenia inteligentnych systemów zarządzania (zasobami ludzkimi, towarowymi, usługowymi, systemami finansowo-księgowymi, produkcją, automatyzacji procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itp. Jest to więc dotacja przeznaczona wprost na zakup i wdrożenie systemu ERP. Nabór planowany jest na maj 2018, a ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to ponad 4 mln zł.

 

Jeśli chcesz naszego wsparcia w:

  • Uzyskaniu informacji o dotacjach w swoim regionie
  • Wypełnieniu dokumentów potrzebnych do uzyskania wsparcia UE
  • Skorzystaniu z pomocy firm zewnętrznych, które zajmują się pozyskiwaniem środków z UE

 

Wypełnij formularz!

Finansowanie systemu ERP

Chcesz poznać szczegóły naszych ofert? Wypełnij formularz!

W polu poniżej możesz zostawić wiadomość dla naszego konsultanta.

Chcę otrzymywać informacje marketingowe i merytoryczne dotyczące produktów Streamsoft z wykorzystaniem:
adresu e-mailnumeru telefonu