Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Funkcjonalnie system Streamsoft VERTO jest już naprawdę bogaty. Wymienię poniżej tylko te moduły, które są aktualnie dostępne w głównej dystrybucji, w kolejności alfabetycznej:

 • Administracja
 • Finanse i Księgowość
 • Gospodarka magazynowa
 • Kontakty z klientami
 • Logistyka magazynu
 • Produkcja
 • Raporty i analizy
 • Rozrachunki
 • Serwis
 • Sprzedaż
 • Środki trwałe
 • Transport
 • WorkFlow
 • Zakupy
 • Zaopatrzenie
 • Zarządzanie projektami

Listę tą można by znacznie powiększyć, dodając do niej już istniejące moduły kierowane do wybranych branży czy wręcz tworzone dla poszczególnych klientów. Co nie jest zaskakujące, na liście tej można zauważyć jeszcze pewne braki, jednym z nich jest brak modułu zarządzania przepływem dokumentów.

Śpieszę poinformować, że moduł taki właśnie zaczyna „się tworzyć”. Korzystając z przestrzeni, którą daje mi forma bloga, prywatnie powiem, że dla mnie powstawanie nowego modułu jest jednym z najciekawszych i wysoce pasjonujących momentów w cyklu życia produktu. Jak już kiedyś napisałem, zawsze, ale to zawsze zaczynamy od schematu ogólnego i tu nie jest inaczej. DMS (Document Management System) dla nas wygląda tak:

DMS (Document Management System)

Document Management System

Schemat ten tłumaczy się sam. DMS obejmuje swoim zakresem naprawdę znaczne obszary funkcjonalne. Co za tym idzie, wyposażenie systemu CRM/ERP we wbudowany i w pełni zintegrowany DMS, to niemałe wyzwanie. Co ciekawe, decyzja o rozpoczęciu prac była łatwiejsza niż biorąc pod uwagę powyższe, można by przypuszczać. Znacznym ułatwieniem są zwroty z inwestycji poczynionych na wcześniejszych etapach wytwarzania systemu. Oznacza to tyle, że tworząc NEXT i VERTO, w wielu miejscach podejmowaliśmy decyzję o tworzeniu funkcjonalności w oparciu o re-używalne moduły. Z modułów takich można korzystać wtedy, kiedy zachodzi taka potrzeba, na zasadzie kompozycji. I tak, do szybkiego (miejmy nadzieję) powstania DMS przyczynią się:

 • podsystem załączników, który poddany rozbudowie będzie sercem DMS’a
 • moduł WorkFlow, który poprzez swoją logikę dostarczy mechanizmów DocumentFlow
 • podsystem definiowanych atrybutów
 • podsystem wyszukiwania pełnotekstowego
 • podsystem kontroli uprawnień
 • podsystem obsługi ścieżek akceptacji

Aktualnie rozpoczęliśmy już prace deweloperskie, co w niedługim czasie powinno przynieść gotowy produkt.