Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Pewne inteligentne zachowania systemów biznesowych zwane są zwyczajowo Business Intelligence – w skrócie BI. Te same, lub podobne, ale w wersji kiedy są osadzone w system (a nie wyniesione na zewnątrz) zwane są Embedded Business Intelligence – w skrócie EBI.

Do niedawna cała inteligencja systemów polegała na dostarczaniu informacji analitycznych w postaci wykresów, rankingów czy tabel przestawnych układanych w dedykowane pulpity decyzyjne, zazwyczaj dostarczane przez zewnętrzne systemy klasy BI. Systemy takie należy mozolnie zdefiniować, wdrożyć, zasilać danymi … czyli robić wszystko to co lubią informatycy (bo to trwa i kosztuje), a nie bardzo lubią klienci (z tych samych powodów).

Z czasem wachlarz inteligentnych zachowań BI rozszerzył się a same narzędzia ewoluowały do postaci kiedy to system sam „mówi” nam, z własnej inicjatywy o sprawach które wymagają naszej uwagi, nie każąc nam ślęczeć godzinami przy wykresach czy pulpitach w poszukiwaniu anomalii.

Następująca po BI idea EBI ma za zadanie dostarczyć wspomnianej inteligencji ale bez potrzeby angażowania dodatkowych i zewnętrznych narzędzi. W prostym ujęciu wgląda to tak:

EBI

czyli dużo prościej. Dzisiaj właśnie o EBI i o tym „dużo więcej i prościej”.

Liczniki biznesowe

to mechanizm wprowadzony w najnowszej wersji Streamsoft Verto, jego rolą jest ciągły monitoring pewnych wskazanych parametrów systemu np. „Procesy workflow przypisane do operatora”, „Obiekty wymagające uwagi” czy „Zadania w kalendarzu” oraz informowanie w dwóch trybach o ich stanie. W trybie pasywnym o ich aktualnym stanie, w trybie aktywnym o zmianach tego stanu w czasie.

Pasywne podejście wiąże się z faktem że dany licznik przyjmuje określony stan który można zmierzyć tylko w chwili pomiaru, już sekundę po licznik może przyjąć inną wartość, stąd wyniki które otrzymujemy generowane są w klasycznej sekwencji.

pytanie – migawka – odpowiedź

Same fakty zmiany wartości licznika (delta) skonfrontowane z upływającym czasem (interwał) można uznać za czystą formę różniczkową i mierzyć jako wartość pochodnej funkcji zmiany wartości licznika względem czasu

EBI

 

co w prosty sposób daje nam szanse na aktywną detekcję zmian w systemie, który to jest w stanie sam poinformować nas, że powyższe wyrażenie daje niezerową wartość. To wprost przekłada się na czytelną informację np. „Masz 3 nowe procesy workflow do obsługi”, „Otrzymałeś nową wiadomość wewnętrzną”, „Zaplanowano Ci 2 nowe zadania do wykonania” itd. Emanacją podejścia pasywnego, jest opcja kontroli wartości liczników:

EBI

Emanacją aktywnego zachowania systemu, jest system powiadomień o zmianach:

EBI

Sam mechanizm liczników posiada otwartą architekturę (wzorzec projektowy strategia), każdy może dostarczyć własnej strategii dostarczającej definicji licznika, oraz jego zachowań, czy to ze skryptu czy to z kodu produktu. Aktualnie zarejestrowanych i dostępnych jest pięć liczników/strategii, które można dowolnie konfigurować wg potrzeb danego klienta:

EBI

Zachęcam do testowania, wdrażania, używania a nawet definiowania własnych liczników.