Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Najzwyklejszy, najczęściej używany w systemach informatycznych widok to bezapelacyjnie tabelka. Ok, w „mobajlu” raczej jednokolumnowa, taka bardziej lista ale dalej to jednak tabelka. Ogrom zastosowań, różnorodność wymagań, dżungla potrzeb. Traktując to jako wyzwanie, dochodzimy do miejsca w którym trzeba zadać sobie pytanie, jak temu sprostać. Poniżej pokazuję różne przykłady tabelek zaczerpnięte z Streamsoft Verto, oraz wymieniam mechanizmy wbudowane, które pozwoliły na uzyskanie przedstawionego wyglądu i zachowania tego komponentu.

tabela

 

 • Zwykła tabela, najprostsza „wersja podstawowa”
 • Klasyczne mechanizmy, sortowania, ustawiania kolumn, wyszukiwania, filtrowania, …
 • Włączony mechanizm wyszukiwania ekranowego, wyszukiwanie „zero…”
 • Włączony mechanizm buforowania, tabela wczytuje się z serwera wyłącznie jeden raz, jest przeszukiwania lokalnie (dobre dla rzadko-zmienianych zbiorów danych)

tabela

 

 • Sortowanie po więcej niż jednej kolumnie
 • Stałe formatowanie tła w kolumnach, tło kolumny „Numer”
 • Poprawa czytelności, co drugi wiersz z innym tłem
 • Warunkowe formatowanie kolumny dla oznaczenia kluczowych kontrahentów gwiazdką
 • Znaczniki poprawionego i dodanego wiersza
 • Specjalizowany sposób prezentacji wartości w kolumnie „Procent realizacji” za pomocą paska i liczby
 • Selektywne odświeżanie po zmianach bez odczytu pełnego zapytania

 

tabela

 

 • Wyszukiwanie po wybranej kolumnie, Rodzaj skryptu = „Skrypt”
 • Doszukiwanie ekranowe, „test”
 • Warunkowe formatowanie w kolumnach, podświetlenie dat ostatniej modyfikacji nie starszych niż 30 dni
 • Warunkowe formatowanie w kolumnach na podstawie innej kolumny, ikona ostrzeżenia kiedy skrypt nie ma wpisanego właściciela
 • Zaznaczanie wierszy

 

tabela

 

 • Widok pusty, dane zostaną pobrane dopiero po podaniu warunków wyszukania
 • Minimalna liczba ciągu wyszukiwania ustawiona na 3
 • Włączony automat wyszukiwania po podawaniu kolejnych znaków

tabela

 • Obrazowanie wartości w kolumnach za pomocą paska, im większa kwota tym dłuższy pasek
 • Warunkowe formatowanie całego wiersza na podstawie wartości jednej z kolumn, wiersze dla kontrahenta „NIEZNANY” szarą czcionką
 • Warunkowe formatowanie w kolumnach, podświetlenie terminów płatności starszych niż 90 dni
 • Wyszukiwanie kolumnowe, zawężanie listy na podstawie warunków podanych w stopce tabelki
 • Wyszukiwanie dat poprzez podanie zakresu od początku 2016 do końca 2018 roku
 • Sortowanie po więcej niż jednej kolumnie
 • Śledzenie myszy za pomocą podświetlania wiersza pod kursorem

 

tabela

 

 • Grupowanie po kolumnie „Podmiot”
 • Filtr na „Podmiot”, pominięte wybrane wartości w tej kolumnie
 • Ilości wierszy w grupach oraz sumy grup w kolumnach kwotowych
 • Zachowane reguły formatowania

tabela

 

 • Wygaszone linie oddzielające wiersze i kolumny
 • Kolumna ze zdjęciem
 • Warunkowe formatowanie w kolumnach, krzyżyk dla stanu równego zero, gwiazdka dla stanu większego niż 100,00
 • Warunkowe formatowanie w kolumnach, strzałka w górę dla wagi większej niż 1,00
 • Stałe formatowanie tła w kolumnach, tło kolumny „Indeks”

tabela

 

 • Edycja kolumny bezpośrednio w tabeli
 • Powiększona czcionka w tabeli
 • Wyszukiwanie kolumnowe, zawężanie listy na podstawie warunków podanych w stopce tabelki
 • Wyszukiwanie zakresu numerów od 1 do 10

tabela

 

 • linki w wierszu tabeli, kolumna „Nabywca” z podpiętą akcją „Pokaż kontrahenta”
 • linki w wierszu tabeli, dodatkowa kolumna „Akcje” z akcją „zatwierdź” i „przekaż”
 • Stałe formatowanie tła w kolumnach, tło kolumn „Nr dokumentu” i „Wartość”