Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Krzysztof Olszewski

Dyrektor Technologii i Architektury Oprogramowania

Postępująca automatyzacja procesów w organizacjach opiera się w dużej mierze na możliwościach jakie oferuje sieć www i nowoczesne systemy informatyczne. Rozwój systemów i ich mechanizmów wspierających automatyzację, stymulowany jest wymaganiami płynącymi z wciąż zmieniających się organizacji. Oba procesy w zauważalny sposób stymulują się wzajemnie. Poszerzając automatyzację o roboty, automaty i inne formy automatycznie (już niedługo autonomicznie) działającego hardware’u, dochodzimy do kolejnej fazy rozwojowej przemysłu, z etykietą wersji „4.0”.

Jednak (na szczęście 🙂 ) nie wszystkie procesy są już/jeszcze automatyczne. Wszędzie tam gdzie w procesach schematycznych czy automatycznych w dalszym ciągu pojawia się człowiek, realizując w jakiś sposób, lub w jakiejś części, czynności powtarzalne, wymaga on specjalnego wsparcia ze strony systemu informatycznego. Czytnik kodów kreskowych, czytnik kodów QR, panel dotykowy, urządzenia przenośne, urządzenia mobilne, komunikacja online z maszynami czy węzłami IOT, systemy NFC czy BLE, wszystko to stanowi niezbędny zestaw narzędziowy do wsparcia pracy człowieka w tego rodzaju procesach.

System ERP, będąc często centralnym węzłem całego systemu IT, powinien zapewniać wsparcie w zakresie realizacji tego rodzaju zadań, dostarczając danych i funkcjonalności w tak pożądanym dzisiaj trybie „online”. W tym kontekście chciałbym wspomnieć o dwóch mechanizmach dostępnych w Streamsoft VERTO wpasowujących się zgrabnie w w/w potrzeby.

Verto MOBILE

 

Verto MOBILE

To narzędzie pozwalające na szybkie tworzenie dedykowanych interfejsów użytkownika dla urządzeń mobilnych, spełniających konkretne i specyficzne potrzeby osób wykonujących powtarzalną pracę o wyraźnie zdefiniowanym charakterze. Aktualnie aplikacje te działają na platformie Android, ale w zakresie zainteresowania znajdują się także urządzenia pod kontrolą systemu iOS, a także kolejne, zapowiadane już systemy dla platform mobilnych (np. Google Fuchsia). Aplikacje Verto MOBILE oparte są o model zgodny z MDA (Model Driven Architecture) przez co twórcy nie muszą wykazywać się znajomością szczegółów technicznych platform docelowych, ani martwić się o nowe platformy, na których ich aplikacje będą po prostu działać.

Verto PANEL

Verto PANEL

To narzędzie pozwalające na szybkie tworzenie dedykowanych interfejsów użytkownika dla paneli dotykowych, spełniających konkretne i specyficzne potrzeby osób wykonujących powtarzalną pracę o wyraźnie zdefiniowanym charakterze. Aktualnie aplikacje te działają na platformie Windows, Linux i Mac. W warstwie technologicznej aplikacje te są budowane w oparciu o Java, Java FX i Groovy, a będąc aplikacjami platformy Streamsoft NEXT podlegają standardowym procesom dystrybucji i aktualizacji.

Oba narzędzia są emanacją architektury MultiClient i ThinClient, która z założenia przenosi całą logikę systemu do warstwy przetwarzania. W obu przypadkach komunikacja z warstwą przetwarzania zlokalizowaną w chmurze, odbywa się przy pomocy bezpiecznego protokołu HTTPS. Twórcy tych narzędzi zadbali także o krótki czas wytwarzania i zdolność do dobrego wpasowania się w indywidualne potrzeby. Oba narzędzia są na etapie testów z działającymi już produkcyjnie, wytworzonymi przy ich pomocy, aplikacjami/prototypami, i co cieszy z bardzo dobrymi opiniami od użytkowników.