W dniu 17 sierpnia br., firma Streamsoft. podpisała protokół zakończenia wdrożenia systemu Streamsoft Prestiż, w firmie Bohamet Sp.J. Wdrożenie systemu trwało trzy miesiące. Należy przy tym zaznaczyć, że zakupione przez Bohamet moduły: Gospodarka magazynowa, Finanse i księgowość, Kadry i płace, Raporty i formularze, Zarządzanie kontaktami, zostały zaimplementowane w ciągu jednego miesiąca. Dłużej trwały prace związane z wdrożeniem modułu Zarządzanie produkcją, co wynika ze specyfiki produkcji firmy Bohamet oraz z konieczności wprowadzenia modyfikacji zgodnie z założeniami systemu dedykowanego. Wszystkie prace związane z przejściem na system Streamsoft Prestiż trwały tak krótko, ponieważ od samego początku, obie firmy intensywnie ze sobą współpracowały. Wśród czynników, które wpłynęły na tak sprawny przebieg wdrożenia systemu, był z pewnością wysoki poziom organizacji i zarządzania panujący w firmie Bohamet. Ponadto, bardzo dobre przygotowanie do wdrożenia zarówno kieronictwa firmy, jak i osób, których obszar działania został objęty wdrożeniem systemu. Nie bez znaczenia jest rónież fakt, że projekt wdrożenia systemu, przygotowany przez projektantów i wdrożeniowców firmy Streamsoft, został poprawnie opracowany i nie wymagał żadnych zmian, które zmieniałyby zakres wdrożenia, a przy tym również wydłużały czas trwania.