W dniu 5 września br., w siedzibie Spółki Inter Groclin w Grodzisku Wlkp. odbyło się spotkanie przedstawicieli spółki z producentem. Głównym celem spotkania było zamknięcie pierwszego etapu wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją z systemu Streamsoft Prestiż oraz omówienie terminów rozpoczęcia drugiego etapu.

Pierwszy etap wdrożenia został zakończony na miesiąc przed planowanym terminem. Wcześniejsze ukończenie prac wdrożeniowych było możliwe dzięki dużemu zaangażowaniu kierownictwa i pracowników spółki Inter Groclin. Pierwszy etap wdrożenia modułu Zarządzanie produkcją przewidywał m.in.: zdefiniowanie technologii, generowanie zleceń produkcyjnych, umożliwienie kontroli zużycia materiałowego oraz kosztów na każdym etapie procesu produkcji, stworzenie specyficznych zestawień i raportów, umożliwienie reidentyfikacji wstecznej wyrobu. Udało się wdrożyć pięć kontraktów w całości – to więcej niż określono w umowie (dwa kontrakty w całości i dwa kontrakty na wybranych modelach).

Uczestnicy spotkania uznali, że osiągnięto zapisaną w umowie funkcjonalność i w związku z tym można przejść do realizacji drugiego etapu obejmującego implementację oprogramowania w działach logistyki i zaopatrzenia.