Wydział Informatyki, Elektroniki i Automatyki przekazał nam statuetkę z podziękowaniami za współpracę nauki z biznesem.

Wspólnie realizowaliśmy, m.in. projekt „Smart OMNICHANNEL – Rozwiązanie IT dla wielokanałowego handlu”, którego celem było opracowanie i implementacja – w ramach zaplanowanych prac B+R – nowych rozwiązań funkcjonalnych oraz architektonicznych w systemach klasy ERP.

Wyróżnienie otrzymaliśmy podczas Uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2019/2020, toteż wydarzeniu towarzyszyła tym bardziej podniosła atmosfera. Z rąk Dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, dr. hab. inż. Marcina Mrugalskiego, prof. UZ, statuetkę odebrał P. Jacek Szaferski, w-ce prezes Streamsoft, który podczas krótkiego przemówienia podziękował WiEA za dotychczasową współpracę. Udało nam się także przekazać oficjalne podziękowania.

Zobaczcie jak to wyglądało!

fot. P. Kazimierz Adamczewski