Jedną z najciekawszych informacji wynikających z raportu DiS, oceniającego rynek producentów i dostawców IT za 2010 rok – jest fakt, że produkty Streamsoft są nie tylko chętnie kupowane wśród średnich firm, ale również chętnie używane w codziennej pracy. Informacja ta jest wynikiem badania przez analityków DiS tzw. aktywnych instalacji, czyli czynnych odbiorców-użytkowników oprogramowania, którzy nie tylko kupili system, ale codziennie z niego korzystają.

Z obserwacji specjalistów Streamsoft wynika, że użytkownicy chętnie pracują na wdrożonym systemie wtedy, gdy spełnia on ich oczekiwania, jest prosty w obsłudze, ma intuicyjny interfejs, a oni sami zostali odpowiednio przygotowani – poprzez szkolenia – do jego obsługi. Wszystkie te zalety ma system ERP Streamsoft Prestiż.

Stałe wsparcie klienta nie tylko w fazie wdrożenia systemu, ale również po jego zakończeniu wpływa na stopień użytkowania danego rozwiązania. Jeśli kadra zarządzająca przedsiębiorstwem nie odczuje wsparcia producenta lub dostawcy oprogramowania, to trudno im będzie przekonać swoich pracowników, do korzystania z systemu – a system żyje wtedy, kiedy napełnia się co danymi i rozwija wraz z rozwojem firmy. Streamsoft oferuje klientom-użytkownikom swoim produktów pełne wsparcie posprzedażne oraz dostęp do informacji o nowych rozwiązaniach i funkcjonalnościach systemu Prestiż.