11 października br. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w rozpoczęciu roku akademickiego 2022/23 na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Wysłuchaliśmy wystąpienia Dziekana Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prof. dr hab. inż. Andrzeja Obuchowicza. Poza tym mieliśmy okazję wziąć udział w wykładzie inauguracyjnym pt. Informatyka kwantowa – dziś i najbliższa przyszłość, który poprowadził dr hab. inż. Marek Sawerwain.

Dziękujemy WIEiA za dotychczasową współpracę ze środowiskiem biznesowym w regionie oraz zaproszenie na wydarzenie.