Przedstawiciele naszej firmy podpisali, pod koniec maja 2010, umowę z PARP na dofinansowanie projektu NEXT – w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.  Projekt NEXT zakłada stworzenie wielowarstwowego systemu klasy ERP – innowacyjnego pod względem technologicznym i merytorycznym. Innowacyjność technologiczna nowego systemu będzie polegała na połączeniu zalet dotychczas sprzedawanych na rynku systemów, tj.:

  • zamkniętego – posiadającego bogaty zestaw gotowych rozwiązań biznesowych, co zapewnia krótki czas wdrożenia,
  • szkieletowego – dedykowanego, w którym rozwiązania będą zaprojektowane pod kątem specyfiki procesów zachodzących w firmie klienta.

Obecnie, gdy klient dokonuje wyboru „zamkniętego” systemu ERP, to musi się liczyć z tym, że za rozwiązania niestandardowe trzeba dodatkowo zapłacić. Natomiast w przypadku otwartych systemów ERP największą wadą jest czas wdrożenia.

Streamsoft tworzy system, który będzie wyposażony w bardzo bogaty zestaw gotowych rozwiązań, opartych na ponad 20-letnim doświadczeniu firmy, a zarazem posiadający mechanizmy pozwalające wdrażać system jako dedykowany, ale w zdecydowanie krótszym czasie niż dotychczas.

Projekt NEXT zakłada stworzenie dynamicznej platformy do zarządzania modułami oprogramowania umożliwiającej stworzenie systemów komponentowych (pluginów), nowego języka interfejsów graficznych oraz systemu projektowania i zarządzania strukturą bazy danych opartego o meta model.

Modułowa budowa nowego systemu umożliwi obsługę wszystkich obszarów firmy. Wiele innowacyjnych rozwiązań zostanie wprowadzonych w zakresie zarządzania produkcją, logistyki oraz finansów i księgowości.

W połowie 2011 roku planowana jest wersja beta, która zostanie udostępniona dla wybranych Partnerów i Klientów. Wersja finalna zostanie udostępniona dla Klientów za półtora roku.