Od początku roku zaczną obowiązywać nowe wzory deklaracji podatkowych, m.in. wzory formularzy PIT-11, PIT-4R, PIT-8C, CIT-8, IFT i inne. Ale to nie wszystko. Zmianie ulegnie kilka istotnych zapisów w prawie pracy, dotyczących m.in.: urlopów macierzyńskich i rodzicielskich, przepisów prorodzinnych, umów cywilnoprawnych czy zasady świadczeń (zasiłków). Coraz więcej procedur związanych z rozliczaniem firmy, sprawdzaniem kontrahentów, czy przekazywaniem zwolnień lekarskich dostępnych będzie online.

Jedna z najważniejszych zmian dla przedsiębiorców i podatników w nowym roku to ta związana z podatkiem dochodowym. Wiąże się to z uchyleniem przepisu z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o kwocie wolnej od podatku na poziomie 3.089 zł – najpóźniej z dniem 30 listopada 2016 r. Oznacza to, że sejm musi uchwalić przed tą datą nowy przepis.

Istotną zmianą będzie również nowy przepis dotyczący podatku dochodowego, który jasno określi, kiedy należy wykazać w rozliczeniu podatkowym faktury korygujące – zarówno wystawione do sprzedaży, jak i otrzymane od zakupów.

Oprogramowanie Streamsoft zostało dostosowane do zmian obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku. Użytkownicy systemów ERP Streamsoft, produktów dla małych firm i biur rachunkowych Streamsoft PCBiznes oraz programu do faktur online Firmino.pl – będą mogli korzystać z wersji oprogramowania, które spełnia wymogi prawne w zakresie zmienionych przepisów.