Już po raz kolejny firma Streamsoft została wyróżniona certyfikatem Przedsiębiorstwo Fair Play. Certyfikat został wręczony na uroczystej Gali, która odbyła się w Warszawie 7 grudnia. Kapituła konkursu przyznała nagrodę naszej firmie za promocję kultury przedsiębiorczości oraz etycznych zachowań w biznesie. To kolejna, bardzo ważna nagroda. Po raz kolejny możemy pochwalić się, że Streamsoft jest zawsze Fair Play. Dziękujemy.

Celem programu Fair Play jest:

  • promocja etyki w działalności gospodarczej, rozumianej jako zespół norm rzetelnego postępowania we wzajemnych relacjach przedsiębiorców z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami oraz społecznością lokalną, władzą lokalną i państwową, działań zgodnych z obowiązującym prawem i powszechnie przyjętymi normami społecznymi;
  • wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsiębiorstw działających zgodnie z prawem i zasadami etyki, promowanie finalistów programu na rynkach krajowych i zagranicznych;
  • poprawianie wizerunku przedsiębiorstw polskich poprzez promowanie w środkach masowego przekazu firm, które rzetelnie, zgodnie z zasadami etyki prowadzą działalność gospodarczą;
  • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.