Nasza firma zajęła 20 miejsce w Rankingu Najbardziej Innowacyjnych firm w Polsce „Kamerton Innowacyjności 2008”, w kategorii: Innowacje produktowe.

W rankingu udział wzięły 374 przedsiębiorstwa reprezentujące różne branże gospodarki. Organizatorami i inicjatorami badania oraz promowania innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce są: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, BRE Bank, D&B (The Dan&Bradstreet Co), Rzeczpospolita oraz Manager Magazine.

Badanie pozwoliło uzyskać informacje dotyczące m.in. źródeł finansowania innowacji, czynników ograniczających innowacyjność oraz sposobów współpracy firm w ramach projektów innowacyjnych.

Unia Europejska ogłosiła rok 2009 Rokiem Innowacyjności, aby zachęcić przedsiębiorców do ciągłego wdrażania innowacji, ponieważ mają one duży wpływ na rozwój gospodarki. Nasza firma dzięki wdrażaniu innowacji już zapewniła sobie miejsce w grupie najbardziej innowacyjnych firm w Polsce, ale to nie zwalnia nas z obowiązku prowadzenia dalszych prac w tym zakresie.