Biuro badawczo – analityczne DiS, ogłosiło w lutym bieżącego roku raport Informatyka w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dotyczy on analizy rynku oprogramowania dla małych i średnich przedsiębiorstw za 2005 rok. W raporcie przyjęto definicję zgodną z podstawowymi wytycznymi UE, określającymi iż małe przedsiębiorstwa to jednostki zatrudniające do 50 osób, zaś średnie – od 51 do 250 osób.

Z danych zawartych w raporcie wynika, że firma STREAM soft od lat znajduje się w czołówce dostawców oprogramowania, pod względem wartości sprzedanych na rynku licencji.

Ponadto, na 55 analizowanych podmiotów (dostawców oprogramowania dla sektora małych firm) zajęliśmy następujące miejsca:

  • Według liczby instalacji narastająco – 8 miejsce;
  • Według liczby nowych instalacji – 5 miejsce;
  • Według przyrostu liczby użytkowników końcowych – 9 miejsce;
  • Według liczby użytkowników końcowych narastająco – 7 miejsce.

DiS: firma działa od 1995 r. jako niezależna agencja badająca polski rynek IT, nie związana z żadnym dostawcą technik IT, ani wydawnictwem. Specjalizuje się w opracowaniach raportów poświęconych zastosowaniom informatyki w różnych dziedzinach gospodarki. W dorobku firmy jest kilkadziesiąt edycji różnych raportów, wśród których znajdują się takie serie jak Krajowe i zagraniczne Systemy ERP (dziesiąta edycja w 2005 r.), Informatyczne Systemy Bankowe (dziewięć edycji), Ogólnopolski Katalog Oprogramowania Komercyjnego (trzy edycje), Rynek Oprogramowania i Usług (siedem edycji), a ponadto: Informatyka w sektorze publicznym, Informatyka w telekomunikacji, Informatyka w energetyce, Informatyka w ubezpieczeniach.