Kierunki dalszego rozwoju Streamsoft i główne trendy na rynku ERP – to kluczowa tematyka, która została przedstawiona w publikacji.

Prezes Zarządu Streamsoft, P. Dariusz Chojnacki wskazywał m.in. na zwiększone potrzeby w zakresie kompleksowej informatyzacji firm, hiperautomatyzacji i robotyzacji procesów. Mówił także o AI (ang. Artificial Intelligence) oraz wykorzystaniu jego możliwości w procesie zautomatyzowanego rozwoju oprogramowania dla biznesu.

Raport dostępny tutaj: https://www.erp-view.pl/perspektywy-erp-2023.html

ERP View raport 2023