Biuro badawczo-analityczne DiS opublikowało w listopadzie 2012, w Monitorze IT, raport pt. „Oprogramowanie dla MŚP 2011”. Raport ten stanowi kompleksową analizę rynku oprogramowania jakie było oferowane w 2011 roku na polskim rynku IT.

W badaniu oceniono przede wszystkim liczbę użytkowników końcowych danego oprogramowania oraz wartość sprzedaży licencji. Kluczowym wnioskiem wynikającym z raportu jest informacja, że najchętniej kupowane oprogramowanie to takie, którego producent mocno inwestuje w jego rozwój.

Liderem rynku oprogramowania dla sektora MSP jest Streamsoft. Potwierdza to badanie udziału naszego systemu (Streamsoft Prestiż) we wzroście instalacji oprogramowania dla średnich firm za 2011 rok. Udział Streamsoft Prestiż ukształtował się na poziomie 24,7% wszystkich instalacji.

Pozycja ta, w dużej mierze uzależniona jest od intensywnego rozwoju oprogramowania Streamsoft Prestiż. Rozwój ten jest mocno widoczny w zakresie rozwiązań dla firm produkcyjnych. Ponadto, innym czynnikiem, który wpływa na popularność systemu Streamsoft Prestiż w sektorze MSP jest również open-source’owa baza danych Firebird oraz oraz możliwość instalowania oprogramowania nie tylko na serwerach z systemem Windows, ale również na serwerach z różnymi dystrybucjami systemu Linux.

W ogólnej klasyfikacji wszystkich 277 przebadanych producentów i dostawców oprogramowania – Streamsoft został wymieniony jako jeden z ośmiu „najsilniejszych producentów oprogramowania na polskim rynku IT”.