Dziennik Gazeta Prawna już po raz drugi zrealizował projekt pod hasłem „Skrzydła Biznesu”. Projekt ten ma na celu wyróźnienie najbardziej przedsiębiorczych firm z poszczególnych regionów Polski. Firma Streamsoft również po raz drugi została zaproszona do projektu – jako Partner merytoryczny w zakresie tematyki, która jest ważna dla wielu przedsiębiorców – mianowicie – wykorzystanie najnowszych technologii do zarządzania firmą. Przedsiębiorcom, którzy licznie uczestniczyli w poszczególnych konferencjach, towarzyszących wręczeniu nagród i wyróżnień w ramach „Skrzydeł Biznesu”, zaprezentowaliśmy szereg informacji na temat rodzajów oprogramowania do zarządzania firmą (programy pudełkowe, systemy ERP), modeli użytkowania oprogramowania (model tradycyjny, usługowy) oraz sporo porad ułatwiających poszukiwanie odpowiednich produktów i zastosowanie ich do realizacji kluczowych procesów biznesowych.

Gale, podczas których najlepszym firmom z poszczególnych województw wręczono nagrody w ramach „Skrzydeł Biznesu” odbywały się w: Gdańsku (22 września), w Krakowie (6 października), w Lublinie (13 października), we Wrocławie (20 października), w Katowicach (27 października), w Poznaniu (17 listopada) oraz w Warszawie (22 listopada). Ideą projektu „Skrzydła Biznesu” jest nie tylko nagradzanie najlepszych firm, ale również zapewnienie im dostepu do informacji na temat źródeł finansowania inwestycji, zastosowania nowoczesnych technologii w firmach oraz nawiązania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami.

Wystąpienie firmy Streamsoft na temat nowoczesnych technologii wspomagających działania przedsiębiorców spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników, którzy w inwestycjach w oprogramowanie widzą szansę rozwoju dla swoich firm.