Po raz drugi firma Streamsoft weźmie udział w serii konferencji RoadShow. Podczas organizowanego cyklu konferencji przedstawione zostaną idee Cloud Computingu. Zaprezentowane  zostaną również modele usług świadczonych w chmurze a także zróżnicowane wdrożenia tego typu rozwiązań.

Przedstawiciele firmy Streamsoft swoje wystąpienie mają zaplanowane w czwartym bloku tematycznym. A prezentacja nosi tytuł: ERP w chmurze – nowoczesne rozwiązania firmy Streamsoft.

Konferencje odbędą się w miastach:

  • 06.03.2014 Kraków
  • 20.03.2014 Łódź
  • 10.04. 2014 Kielce
  • 08.05.2014 Bydgoszcz
  • 30.04.2014 Bielsko Biała

Zapraszamy do udziału w konferencjach.

Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.