Podpisaliśmy umowę na wdrożenie systemu informatycznego Streamsoft Prestiż, który będzie wspomagał zarządzanie produkcją u jednego z polskich producentów z branży zamocowań – w firmie Dromet.

Cybanty, kotwy, gwoździe, nitonakrętki, kołki rozporowe oraz pozostały asortyment, to wyroby których produkowanie, wymaga od firmy Dromet wysokiej precyzji i stałego badania poziomu jakości. Na co dzień zwyczajnie nie zauważa się tego typu asortymentu, ale już najmniejszy remont uświadamia znaczenie dobrych zamocowań i ich wpływ na bezpieczeństwo pracy oraz otoczenie życiowe.

Dromet to firma produkcyjna, która systematycznie poszerza swoją ofertę o nowe produkty, poszukuje nowych rynków zbytu w kraju i za granicą oraz inwestuje w rozwój. Taki sposób działania oraz potrzeba szybkiej reakcji na zapotrzebowanie rynku, skłoniły Zarząd firmy Dromet do podjęcia decyzji o zakupie systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie, który będzie nadążał za dynamicznie zmieniającym się przedsiębiorstwem, a wsparcie procesów decyzyjnych jakie zapewni system pozwoli wyznaczać właściwe kierunki rozwoju. Streamsoft Prestiż to system, za pomocą którego przez najbliższe lata firma Dromet będzie kontrolować wszystkie kluczowe procesy biznesowe. Wiele czynników wpłynęło na wybór właśnie tego systemu, a najważniejszym z nich jest posiadanie przez naszą firmę najlepszego na rynku modułu do zarządzania produkcją, wyposażonego w czytelny i intuicyjny interfejs oraz bogatą funkcjonalność. Całość dopełnia unikalna w skali kraju autorska koncepcja modelowych wdrożeń produkcji.