Firma Vobis Microcomputer Sp z o.o., spośród wielu produktów rynku ERP, wybrała system Streamsoft Prestiż, firmy Streamsoft. Vobis jest jednym z liderów rynku informatycznego, zwłaszcza w dziedzinie produkcji i sprzedaży sprzętu komputerowego oraz świadczenia usług informatycznych. Umowa na zakup i wdrożenie oprogramowania została podpisana 12 października 2006 roku. W oparciu o moduły Finanse i księgowość, Środki trwałe oraz Kadry i płace oferowane w ramach systemu Streamsoft Prestiż, będzie rozliczana cała działalność spółki. Z racji specyfiki prowadzonej działalności, postanowiono zaproponować firmie Vobis system dedykowany z indywidualnymi modyfikacjami.

Oferty dla firmy Vobis, na zakup i wdrożenie oprogramowania, złożyło wielu dostawców zintegrowanych systemów ERP. Wybrano system Streamsoft Prestiż, ponieważ szybkość działania na dużych bazach danych oraz oferowane, w ramach systemu, funkcjonalności, najlepiej trafiały w potrzeby i oczekiwania zarządu firmy Vobis Microcomputer.