Ogólnopolski dostawca artykułów biurowych – firma Biuro Plus S.A., podpisała, w dniu 30 października br. z firmą STREAM soft Sp.j, umowę na zakup i wdrożenie, we wszystkich oddziałach w kraju, systemu Streamsoft Prestiż.

Wdrożenie zostało podzielone na trzy etapy, które pozwolą, firmie Biuro Plus S.A., w sposób ewolucyjny osiągnąć nową funkcjonalność i zintegrować pracę wszystkich oddziałów w ramach określonego standardu. Planowane zakończenie pierwszego etapu wdrożenia, nastąpi w połowie przyszłego roku.

Większość standardowych funkcjonalności systemu Streamsoft Prestiż, zaspokoiła oczekiwania i potrzeby Biura Plus. Jednakże firmę, wyróżnia na rynku pewna specyfika działania, która, zgodnie z założeniami systemu dedykowanego, powinna zostać właściwie wyróżniona. Dlatego, dla Biura Plus zostaną wykonane odpowiednie modyfikacje w systemie.