W kwietniu 2011, w ramach współpracy „Nauki i Biznesu” – ogłosiliśmy wraz z Biurem Karier na Uniwersytecie Zielonogórskim konkurs dla przyszłych programistów – pod hasłem „Most wanted JAVA developer” oraz konkurs dla potencjalnych konsultantów wdrożeniowych – „ERP w mojej w firmie”.

15 czerwca br., wyłoniliśmy ostatecznie zwycięzców – co nie było proste. Do konkursu zgłosiło się wiele zdolnych osób, które posiadają szeroką wiedzę na temat systemów ERP i swoją przyszłość zawodową wiążą z rynkiem IT. Nagrodą w konkursach jest płatny staż w naszej firmie – w Dziale Wytwarzania Oprogramowania oraz w Dziale Wdrożeń. Zwycięzcy otrzymali szansę zdobycia cennego doświadczenia oraz możliwość praktycznej nauki zawodu, który chcą wykonywać po skończeniu studiów.

Ilość zapytań i zgłoszeń, która wpłynęła w odpowiedzi na ogłoszone konkursy pokazuje jak duże jest zainteresowanie studentów – rynkiem oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwami. Przyczyn tego zainteresowania można upatrywać w coraz większej popularności tych systemów oraz dostępności informacji na ich temat w Internecie oraz w prasie.