Umowa obejmuje zastosowanie systemu Streamsoft Prestiż w procesie dydaktycznym i w badaniach naukowych na kierunkach Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego. Na systemie Streamsoft Prestiż dla studentów będą prowadzone zajęcia z zastosowania zintegrowanego systemu ERP w firmie do realizacji kluczowych procesów biznesowych. Studenci dzięki temu będą mieli jeszcze lepsze praktyczne przygotowanie do pracy w różnych przedsiębiorstwach, w których nowoczesne systemy zarządzania to obecnie podstawowe narzędzia pracy.

Na koniec procesu edukacji studenci otrzymają również Certyfikaty potwierdzające znajomość zintegrowanego systemu ERP Streamsoft Prestiż. Ma to na celu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Również w ramach współpracy najlepsi studenci będą odbywać staże w firmie Streamsoft, które pozwolą im zdobyć doświadczenie, dziś tak niezbędne do poszukiwania pracy i z możliwością ich zastosowania u przyszłych pracodawców.

Umowę o współpracy podpisali właściciele firmy Streamsoft oraz Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.