30 marca w Sali Sejmiku Województwa w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się Lubuski Kongres Gospodarczy. Spotkanie ma być platformą dialogu pomiędzy środowiskami biznesowym, naukowym i administracją. Streamsoft wspierając lubuską gospodarkę będzie aktywnie uczestniczyć w dyskusji.

Jak biznes i nauka mogą ze sobą współpracować dla dobra gospodarki regionu lubuskiego? O tym z pewnością będą rozmawiać zaproszeni goście, parlamentarzyści, radni, pracownicy naukowi, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, specjaliści i właściciele wiodących firm województwa. Firmy Streamsoft nie zabraknie w tym wydarzeniu.

Głównym tematem Lubuskiego Kongresu Gospodarczego będzie możliwość wsparcia rozwoju szkolnictwa zawodowego ze środków funduszy unijnych. Ważną kwestią będzie omówienie innowacyjnych trendów rozwojowych w obszarze gospodarki. Spotkanie ma służyć rozpoczęciu długotrwałych relacji i dialogu między instytucjami samorządowymi, ośrodkami naukowymi i przedsiębiorcami, którzy czynnie wspierają gospodarkę województwa lubuskiego i długofalowo myślą o kierunkach jej rozwoju.

Streamsoft wspiera lubuską gospodarkę

Streamsoft należy do czołówki firm w Polsce zajmujących się produkcją oprogramowania dla biznesu. Specjalizujemy się w rozwiązaniach dla firm produkcyjnych i e-commerce. Nasz autorski system klasy ERP Streamsoft Prestiż jest najchętniej kupowanym oprogramowaniem w swojej klasie. Dzielimy się również wiedzą i doświadczeniem, organizując cykliczne warsztaty dla firm produkcyjnych w całej Polsce pod nazwą „Informatyka w produkcji”.

Od lat współpracujemy z Uniwersytetem Zielonogórskim w ramach praktyk, staży dla studentów. Jesteśmy firmą, która ukierunkowana jest również na rozwój zawodowy wchodzących na rynek pracy młodych ludzi. Innowacyjnością, doświadczeniem i kulturą pracy wspieramy osoby, które swoje życie zawodowe chcą związać z branżą IT. Budujemy tym samym w kraju silną gospodarczo markę miasta Zielona Góra, które od lat kojarzone jest z prężnie rozwijającym się rynkiem nowych technologii informacyjnych.