Analiza rynku dostawców oprogramowania dla sektora MŚP, opublikowana w listopadzie 2011 roku – przez biuro badawczo-analityczne DiS wykazała, że firma Streamsoft stała się liderem rynku oprogramowania dedykowanego średnim przedsiębiorstwom.

W 2010 roku Streamsoft odnotował 30,6 % udziału we wzroście instalacji (wdrożeń oprogramowania) w grupie średnich przedsiębiorstw. Przyczyna tego wzrostu wynika bezpośrednio ze strategii rozwoju systemu ERP Streamsoft Prestiż – zgodnie z którą stale poszerza się możliwości tego produktu, aby lepiej dostosować go do potrzeb użytkowników z bardzo zróżnicowanych branż. Zarówno istniejący jak i potencjalni klienci zauważyli znacząco zwiększone możliwości systemu Prestiż w zakresie obsługi średnich firm.

  ranking2

Dynamika rozwoju systemu ERP Streamsoft Prestiż jest bezpośrednią przyczyną wzrostu jego popularności wśród przedsiębiorców poszukujących odpowiedniego rozwiązania do zarządzania firmą. Lokomotywą i wyróżnikiem systemu Prestiż stały się w ostatnim czasie rozwiązania przeznaczone do wspomagania procesów związanych z zarządzaniem produkcją oraz wiele innych działań skierowanych do producentów z różnych branż. Cykliczne konferencje organizowane pod hasłem „Informatyka w produkcji” są dla przedsiębiorców źródłem wiedzy o możliwościach informatyki w kontekście zastosowania jej na hali produkcyjnej, a „modelowe wdrożenia produkcji” pokazały, że informatyzacja obszaru zarządzania produkcją nie musi być czaso- i kosztochłonna.

Oprócz rozwiązań dla firm produkcyjnych – system ERP Streamsoft Prestiż – został wyposażony w mechanizmy usprawniające pracę w firmach handlowych i usługowych.  Ciągły rozwój funkcjonalności z zakresu sprzedaży mobilnej, obsługa detalicznych i hurtowych rozproszonych sieci handlowych, pojawienie się rozwiązań przeznaczonych do zarzadzania magazynami wysokiego składowania oraz panele szybkiej sprzedaży – to rozwiązania, które przyczyniały się do podjęcia decyzji o zakupie systemu ERP Streamsoft Prestiż.