Biuro badawczo-analityczne DiS opublikowało  w Monitorze IT, nowy raport pt. „Wdrożenia systemów ERP 2012”. Przez liczbę wdrożeń danego produktu ERP w niniejszym raporcie rozumie się liczbę przedsiębiorstw aktywnie użytkujących produkt.  Raport ten stanowi kompleksową analizę rynku oprogramowania jakie było oferowane w 2012 roku na polskim rynku IT.

Liderem rynku oprogramowania dla sektora MSP jest Streamsoft. Potwierdza to badanie udziału naszego systemu (Streamsoft Prestiż) we wzroście instalacji oprogramowania dla średnich firm za 2012 rok. Udział Streamsoft Prestiż ukształtował się na poziomie 29,4% wszystkich instalacji.

Pozycja ta, w dużej mierze uzależniona jest od intensywnego rozwoju oprogramowania Streamsoft Prestiż. Rozwój ten jest mocno widoczny w zakresie rozwiązań dla firm produkcyjnych. Przy działaniach badawczo rozwojowych korzystaliśmy ze środków unijnych, a konkretnie z projektu Innowacyjna Gospodarka.

Innym czynnikiem, który wpływa na popularność systemu Streamsoft Prestiż w sektorze MSP jest również open-source’owa baza danych Firebird oraz możliwość instalowania oprogramowania nie tylko na serwerach z systemem Windows, ale również na serwerach z różnymi dystrybucjami systemu Linux.