Nasza firma została uhonorowana statuetką „Lubuski Lider Biznesu”. Celem konkursu, organizowanego przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową i Gazetę Lubuską, jest promocja najlepszych firm z województwa lubuskiego. Firmy biorące udział w rankingu były oceniane w czterech kategoriach: mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. W każdej z wymienionych grup wybrano trzy najlepsze firmy.

Nagroda ta jest dowodem na to, że nasza działalność i starania są zauważane i cenione w regionie lubuskim, a inwestycje w rozwój firmy i dążenie do zadowolenia klientów zdobywają uznanie instytucji, które dokonują oceny tej działalności.