W dniach 21-22 listopada 2012, w hotelu Mercure Panorama we Wrocławiu odbędzie się IX Międzynarodowy Kongres Gemba Kaizen, którego gościem specjalnym będzie „Guru Lean” – Masaaki Imai – pionier i lider w szerzeniu na całym świecie filozofii Kaizen (ciągłego doskonalenia). Uczestnicy Kongresu będą zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ciągłego dokonalenia procesów. Wiedzy praktyczna zostanie przeakzana w trakcie Gemba Walk, podczas którego uczestnicy odwiedzą firmy produkcyjne, które wdrożyły filozofię Kaizen.

Specjaliści z firmy Streamsoft również będą uczestnikami tego Kongresu, ponieważ, aby rozwijać oprogramowanie dla firm zarówno produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych – trzeba stale poszerzać swoją wiedzę z zakresu nowoczesnych koncepcji zarządzania. Dzięki temu będziemy mogli jeszcze lepiej dostosowywać rozwiązania informatyczne do potrzeb użytkowników, którzy coraz częściej korzystają z nowoczesnych koncepcji, filozofii i metod zarządzania swoimi firmami.