Nasza firma ostatnio uczestniczyła, jako partner i sponsor, w dwóch konferencjach z cyklu GigaCon 2008, zorganizowanych przez Software Konferencje. Pierwsza z nich odbyła się 24 września br., w Warszawie w Hotelu Airport Okęcie i dotyczyła prezentacji produktów klasy ERP/MRP II „ERP GIGACON 2008” oferowanych przez dostawców IT. Drugie wydarzenie miało miejsce 30 września br., w Katowicach, w hotelu Qubus Hotel Prestige i związane było z prezentacją rozwiązań klasy ERP dla przemysłu „IT w Przemyśle GigaCon 2008”.

Podczas tych konferencji zaprezentowaliśmy najnowsze rozwiązanie, dotyczące modelowych wdrożeń modułu Zarządzania produkcją Streamsoft Prestiż w sektorze Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przedstawiony przez nas sposób wdrażania oprogramowania wspomagającego produkcję w sektorze MŚP, wzbudził zainteresowanie wśród uczestników obu konferencji. Nasz wykład burzył stereotyp mówiący o tym, że nie jest możliwe wdrożenie produkcji w oparciu o pewne schematy (modele) wdrożeniowe. Podczas wykładu pokazaliśmy, że można z sukcesem zaimplementować moduł Zarządzanie produkcją w firmach sektora MŚP. Udowodniliśmy tym samym, że wypracowanie pewnych schematów wdrażania produkcji jest możliwe, ale wymaga dużego doświadczenia i umiejętności rozpoznawania podobnych mechanizmów, rządzących różnymi typami produkcji.
Wdrożenia modelowe modułu Zarządzanie produkcją dają Klientom następujące korzyści:

  • Optymalnie krótki czas wdrożenia (3-6 miesięcy);
  • Korzystna cena oprogramowania, dostosowana do wybranego rozwiązania modelowego;
  • Sprawny przebieg wdrożenia i uniknięcie chaosu organizacyjnego w przedsiębiorstwie;
  • Krótki czas przygotowania niezbędnej dokumentacji wdrożeniowej (2-4 tygodnie);
  • Ograniczenie do minimum zasobów ludzkich biorących udział we wdrożeniu po stronie Klienta.

Występując w charakterze partnera i sponsora konferencji, ufundowaliśmy również nagrody dla uczestników. Nagrodami były wysokiej klasy zegarki marki Atlantic.