Nasza firma od lat jest członkiem Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Efektem tej współpracy jest wyjazd przedstawicieli Streamsoftu na misję gospodarczą do Doliny Krzemowej w USA.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zorganizowała otwarty nabór dla firm z województwa lubuskiego, które aspirują do światowej czołówki. A ekspansję na rynki międzynarodowe chciałyby zacząć między innymi od Stanów Zjednoczonych.

Celem było wyłonienie najlepiej prosperujących i najbardziej ambitnych firm z branży IT, które mają szansę i chcą, lub już wybiły się, na rynki międzynarodowe.

OPZL dokonał wyboru. Na podstawie blisko 20-tu formularzy zgłoszeniowych wybrał dziesiątkę, którym zaproponował udział w wizycie studyjnej w połowie listopada w Stanach Zjednoczonych. Warto zwrócić uwagę, że liczba miejsc była ograniczona, a o tym, czy dana firma zostanie zakwalifikowana, decydowała liczba punktów przyznanych przez Komisję na podstawie wypełnionego zgłoszenia.

Wyjazd ma być kolejnym doświadczeniem oraz możliwością do nawiązania kontaktów biznesowych.

Więcej o misji na www.usa.opzl.pl