Po raz kolejny mieliśmy okazję brać udział w noworocznym spotkaniu z władzami województwa, które obyło się 15 stycznia br. Tym razem reprezentowali nas p. Cezary Miadziołko i p. Paweł Wdowikowski – W-ce Prezesi Zarządu Streamsoft.

Dziękuję państwu za współpracę z samorządem województwa. Po naszej stronie jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego, ale to wy, w swoich firmach podjęliście ryzyko i ciężką pracą pokazujecie, że warto było. Widzimy, jak wskaźniki ekonomiczne naszego regionu szybują w górę. Dziękuję za wzrost PKB, który daje Lubuskiemu już 8. miejsce w Polsce w przeliczeniu na mieszkańca. Dziękuję za współpracę w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i otwartości na świat – mówiła podczas spotkania p. Elżbieta Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego.

My dziękujemy za zaproszenie i te budujące słowa!

Więcej o wydarzeniu na oficjalnej stronie Urzędu Marszałkowskiego -> http://lubuskie.pl/news/26516/806/Noworoczne-spotkanie-z-przedsiebiorcami/d,news-bootstrap/