Wczoraj (28 lutego) spędziliśmy dzień w Parku Technologii Kosmicznych, biorąc bardzo aktywny udział w wydarzeniu SatGisPlan 2024.

Jedna z prezentowanych podczas wydarzenia prac („Budowa trójwymiarowego skanera laserowego do celów inwentaryzacyjnych”) była realizowana pod patronatem Streamsoft. Autorem i prelegentem jest Krzysztof Szczepaniak, absolwent UZ.

Wszystkie  prezentowane osiągniecia techniki i nauki z zakresu geoinformatyki oraz technik satelitarnych zrobiły na nas ogromne wrażenie. Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ, dziękujemy za zaproszenie.