Zakończyła się kolejna edycja konferencji organizowanych przez naszą firmę, pod hasłem „Informatyka w produkcji. Tylko konkrety. Bez owijania w bawełnę”. Celem konferencji jest promowanie rozwiązań usprawniających zarządzanie procesami produkcji w firmach o różnych typach produkcji. Konferencje „Informatyka w produkcji”  cieszą się coraz większą popularnością, czego dowodem jest najlepsza frekwencja podczas tegorocznej edycji. IwP 2011 odbyła się w takich miastach jak: Wrocław, Katowice, Białystok, Gdynia, Bydgoszcz, Warszawa.
Idea organizowania „Informatyki w produkcji” skupia się wokół przekazania przedsiębiorcom z sektora przemysłu informacji, że wdrożenie rozwiązań informatycznych w zakresie zarządzania produkcją nie jest trudne. Trzeba wiedzieć co chcemy usprawnić, w jaki sposób i za pomocą jakich narzędzi.

Konferencje „Informatyka w produkcji” promują informatyzację obszaru produkcji w oparciu o unikalną autorską koncepcję firmy Streamsoft – „modelowe wdrożenia produkcji”. Dzięki 4 modelom wdrożenia można zaspokoić 90% potrzeb informatycznych przedsiębiorstwa produkcyjnego, bez konieczności dokonywania modyfikacji.

Uczestnicy konferencji zgodnie przyznali, że „Informatyka w produkcji”, to bardzo interesująca forma prezentacji najnowszych rozwiązań z zakresu informatyzacji procesów produkcyjnych.