18 października br., odbyła się, w zielonogórskiej Filharmonii konferencja dla przedstawicieli lubuskiego świata biznesu. Spotkanie pod hasłem „Inspiracje lubuskiego biznesu” zostało zorganizowane przez firmę Streamsoft. Celem konferencji było zaprezentowanie przedsiębiorcom nowoczesnych technologii, dzięki którym można rozwijać swoją działalność oraz prezentacja inwestycji zaplanowanych w regionie – takich jak chociażby Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny czy Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Spotkanie otworzyło wystąpienie Wiceprezydenta Zielonej Góry – Pana Dariusza Lesickiego, który w samorządzie odpowiada za sprawy gospodarki i rozwoju miasta. W kolejnym wystąpieniu gospodarz konferencji – współwłaściciel Streamsoft – Pan Dariusz Chojnacki opowiedział skąd wziął się pomysł na prowadzenie firmy informatycznej produkującej oprogramowanie do zarządzania firmą i jak nowoczesne technologie zmieniają współczesny biznes. Prelekcje na tematy istotne dla lubuskich przedsiębiorców wygłosili również: Redaktor Strefy Biznesu – Pani Agnieszka Stawiarska, PrezesLubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego – Pan Arkadiusz Kowalewski, Prezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Pan Artur Malec, Kierownik Wydziału Programowania Strategicznego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego – Pani Magdalena Balak – Hryńkiewicz oraz Dyrektor biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – Pan Jarosław Nieradka.

Konferencję zakończyła panelowa dyskusja na temat rozwoju lubuskiego biznesu i form współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami. Obecni na spotkaniu przedsiębiorcy wyrazili zgodną opinię, że tego typu spotkania są świetną okazją do nawiązania współpracy pomiędzy firmami oraz możliwością pozyskania informacji o planowanych inwestycjach, które podnoszą konkurencyjność regionu i zwiększają szanse na rozwój ich własnych firm.