Początek roku to tradycyjnie czas podsumowań, ocen, raportów, analiz, zestawień i porównań. Każda firma weryfikuje trafność swoich inwestycji i podsumowuje roczne dokonania.

2010 rok zakończył się dla naszej firmy rekordowym, w dotychczasowej historii, wynikiem sprzedażowym. Firma odnotowała 44,3 % wzrost sprzedaży produktów i usług w stosunku do roku 2009. Na wynik ten złożyło się zaufanie Klientów do marki Streamsoft i wieloletniego doświadczenia w zakresie wdrażania oprogramowania oraz odpowiednio wczesne przygotowanie produktów na zmiany stawek VAT.

Wzrost zaufania Klientów do produktów z serii Streamsoft Prestiż i PCBiznes (Ala, Ewa, Aga) odzwierciedla się w wynikach sprzedażowych w skali ostatnich pięciu lat. Nawet światowy kryzys gospodarczy nie zachwiał pozycją marki Streamsoft, dla której trend jest stale rosnący.

Sprzedaż flagowego produktu firmy – systemu ERP Streamsoft Prestiż w 2010 roku wzrosła o 59% w stosunku do roku 2009. Na świetny wynik sprzedażowy tego systemu wpłynęło ogromne zainteresowanie Klientów modułem Zarządzanie produkcją i autorską koncepcją modelowych wdrożeń produkcji, skracającą o 50 % czas wdrożenia i gwarantującą zaspokojenie 90% oczekiwań w zakresie informatyzacji firmy.

W 2010 zrealizowaliśmy szereg udanych projektów wdrożeniowych, wykreowaliśmy nową jakość przy wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie produkcją w wielu zakładach przemysłowych, uruchomiliśmy cykliczne konferencje: „Informatyka w produkcji. Tylko konkrety. Bez owijania w bawełnę”, promujące ideę „modelowych wdrożeń produkcji” oraz pozyskaliśmy spore grono nowych Partnerów do biznesowej współpracy – ułatwiając w ten sposób potencjalnym Klientom dotarcie do naszych produktów.

Dziękujemy Klientom za zaufanie jakim niezmiennie od lat obdarzają nasze produkty i usługi oraz Partnerom za współpracę w zakresie dystrybucji oprogramowania i wpływania na jego jakość i funkcjonalność poprzez analizy oczekiwań rynku.